logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 10-27-2021
Saat: 21:50

Tıklaindir

Dosya Arşivi
Site Map Contacts anasayfa

Üye Panelİ

Anket

  • Sitemizi Nasıl Buldunuz?

   View Results

   Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • REKLAM

  Kızılay Web Banner 165x230
  You are here: Home » Eğitim » SQL Syntaxları

  SQL Syntax nedir ve SQL Syntax tam listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

  Select:

      SELECT kolon[lar], … n
      FROM tablo[lar]

  Where:

      SELECT kolon[lar] FROM tablo[lar]
      WHERE [kosul]

  INNER JOIN:

      SELECT secim listesi
      FROM ilk_tablo [takma ad]
      birleştirme_tipi ikinci tablo[takma_ad]
      [ON birlestirme_kosulu]

  LIKE:

      SELECT kolon_adi
      FROM tablo_adi
      WHERE kolon_adi LIKE {kalıp}

  And/Or:

      SELECT kolon_adi
      FROM tablo_adi
      WHERE koşul
      {[AND|OR] “koşul”}+

  In:

      SELECT kolon_adi
      FROM tablo_adi
      WHERE kolon_adi IN (‘değer1’, ‘değer2’, …)

  Between:

      SELECT kolon_adi
      FROM kolon_adi BETWEEN ‘değer1’ AND ‘değer2’

  SUM:

      Select SUM(sutun_adi) from tablo_adi

  AVG:

      Select AVG(sutun_adi) from tablo_adi

  MAX:

      Select MAX(sutun_adi) from tablo_adi

  MIN:

      Select MIN(sutun_adi) from tablo_adi

  COUNT:

      Select COUNT(sutun_adi) from tablo_adi

  Group By:

      Select sütun from Tablo(lar)
      where sart(lar)
      group by sütun

  Having:

      Select sütun, FONKSIYON_ADI(sutun_adi) from Tablo(lar)
      where sart(lar)
      group by sütun
      having grup_kisitlamasi

  INSERT:

      INSERT INTO tablo (kolon, kolon, …)
      VALUES (değer-1, değer-2, …)

  UPDATE:

      Update tablo_adi
      SET kolon=değer, …n
      where koşul

  DELETE:

      Delete tablo
      where koşul

  VIEW Oluşturma:

      CREATE VIEW view_adı
      AS
      SELECT sütun_adları
      FROM temel_tablo

  VIEW Çalışması:

      select * from view_adı

  VIEW Değiştirme:

      ALTER VIEW view_adı
      WITH seçenekler
      AS
      SELECT ifadesi

  VIEW Silme:

      DROP VIEW view_adı

  CREATE:

      CREATE nesne_tip nesne_isim [options]

  ALTER:

      ALTER nesne_tip nesne_isim [options]

  DROP:

      DROP nesne_tip nesne_isim

  Create Table:

      CREATE TABLE table_adi
      (column 1 veri_tipi,
      column 2 veri_tipi,
      … )

  Değişken Tanımlama:

      DECLARE @degisken_adi veri_tipi (boyut)

  Değişkene Değer Atama:

      SET @değişken_adi=değer veya
      SELECT @değişken_adı=değer

  Değişkenlerin Tip Dönüşümleri:

      CAST (degisken_adi AS veri_tipi(uzunluk)) ve ya
      CONVERT (veri_tipi, degisken_adi, stil)

  İf Else Yapısı:

      if (kosul)
      BEGIN
      ifadeler
      END
      else
      BEGIN
      ifadeler
      END

  Case – When Yapısı:

      CASE değer
      WHEN değer THEN işlem
      WHEN değer THEN işlem
      ELSE işlem
      END

  While Döngüsü:

      WHILE şart
      BEGIN
      Tekrarlanması gereken kodlar
      END

  Try – Catch Yapısı:

      BEGIN TRY
      –SQL Kodlar
      END TRY

      BEGIN CATCH
      –SQL Kodlar
      END CATCH

  Hata Yakalama:

      select * from sys.sysmessages where error = error_number

  Hatanın detaylarını alma:

      print(‘Hata mesajı ‘ + CAST(ERROR_NUMBER() as varchar(50)))

  RAISERROR:

      RAISERROR (‘mesaj’, seviyesi, durum)

  Stored Procedure Oluşturma:

      CREATE PROC prosedür_adı
      AS
      T-SQL ifadeleri

  Stored Procedure Çağırma:

      EXECUTE prosedür_adı

  Scalar UDF:

      CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
      RETURNS Fonksiyonun_değerinin_tipi
      AS
      BEGIN
      Fonksiyonun işlevini programlayan satırlar
      RETURN Fonksiyonun_değeri
      END

  Inline Table Value UDF:

      CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
      RETURNS table
      AS
      RETURN (
      Bir select deyimi )

  Multi Statement Table Value UDF:

      CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
      RETURNS @Tablo_adı TABLE(Tablonun tanımı)
      AS
      BEGIN
      @Tablo_adı isimli tabloyu oluşturan satırlar
      RETURN
      END

  Transaction:

      begin try

      begin tran
      –sql ifadeleri
      commit tran

      end try

      begin catch

      rollback
      –sql ifadeleri
      end catch

  Trigger:

      CREATE TRIGGER trigger_adi
      ON tablo_adi
      AFTER veya INSTEAD OF (INSERT veya UPDATE veya DELETE)
      AS
      Sql ifadeler

  Trigger enable/disable yapmak:

      disable trigger trigger_adı On tablo_adı
      enable trigger trigger_adı On tablo_adı

  Index:

      CREATE [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] INDEX isim ON tablo ( { kolon | ( ifade ) }

  Full Backup:

      Backup database veritabani_adi
      to disk =’dosya yolu’
      with description=’Açıklaması’,
      name =’veritabani_adi’

  Differential Backup:

      Backup database veritabani_adi
      to disk =’dosya yolu’
      with description=’Açıklaması’,
      name =’veritabani_adi’
      differential

  Backup İçeriğini Görme:

      restore headeronly
      from disk=’dosya yolu’

  Restore Backup:

      restore database veritabani_adi
      from disk=’dosya yolu’
      with file=1,
      norecovery

      restore database veritabani_adi
      from disk=’dosya yolu’
      with file=2

  Oppss! Hiç yorum yapılmamış!
  İlk yorumu neden sen yapmıyorsun?

  YORUM YAP

  İsim:
  Email:
  Site:
  Yorum: