logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 02-29-2024
Saat: 07:38

Tıklaindir

Dosya Arşivi
Site Map Contacts anasayfa
You are here: Home » Eğitim » SQL Syntaxları

SQL Syntax nedir ve SQL Syntax tam listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Select:

    SELECT kolon[lar], … n
    FROM tablo[lar]

Where:

    SELECT kolon[lar] FROM tablo[lar]
    WHERE [kosul]

INNER JOIN:

    SELECT secim listesi
    FROM ilk_tablo [takma ad]
    birleştirme_tipi ikinci tablo[takma_ad]
    [ON birlestirme_kosulu]

LIKE:

    SELECT kolon_adi
    FROM tablo_adi
    WHERE kolon_adi LIKE {kalıp}

And/Or:

    SELECT kolon_adi
    FROM tablo_adi
    WHERE koşul
    {[AND|OR] “koşul”}+

In:

    SELECT kolon_adi
    FROM tablo_adi
    WHERE kolon_adi IN (‘değer1’, ‘değer2’, …)

Between:

    SELECT kolon_adi
    FROM kolon_adi BETWEEN ‘değer1’ AND ‘değer2’

SUM:

    Select SUM(sutun_adi) from tablo_adi

AVG:

    Select AVG(sutun_adi) from tablo_adi

MAX:

    Select MAX(sutun_adi) from tablo_adi

MIN:

    Select MIN(sutun_adi) from tablo_adi

COUNT:

    Select COUNT(sutun_adi) from tablo_adi

Group By:

    Select sütun from Tablo(lar)
    where sart(lar)
    group by sütun

Having:

    Select sütun, FONKSIYON_ADI(sutun_adi) from Tablo(lar)
    where sart(lar)
    group by sütun
    having grup_kisitlamasi

INSERT:

    INSERT INTO tablo (kolon, kolon, …)
    VALUES (değer-1, değer-2, …)

UPDATE:

    Update tablo_adi
    SET kolon=değer, …n
    where koşul

DELETE:

    Delete tablo
    where koşul

VIEW Oluşturma:

    CREATE VIEW view_adı
    AS
    SELECT sütun_adları
    FROM temel_tablo

VIEW Çalışması:

    select * from view_adı

VIEW Değiştirme:

    ALTER VIEW view_adı
    WITH seçenekler
    AS
    SELECT ifadesi

VIEW Silme:

    DROP VIEW view_adı

CREATE:

    CREATE nesne_tip nesne_isim [options]

ALTER:

    ALTER nesne_tip nesne_isim [options]

DROP:

    DROP nesne_tip nesne_isim

Create Table:

    CREATE TABLE table_adi
    (column 1 veri_tipi,
    column 2 veri_tipi,
    … )

Değişken Tanımlama:

    DECLARE @degisken_adi veri_tipi (boyut)

Değişkene Değer Atama:

    SET @değişken_adi=değer veya
    SELECT @değişken_adı=değer

Değişkenlerin Tip Dönüşümleri:

    CAST (degisken_adi AS veri_tipi(uzunluk)) ve ya
    CONVERT (veri_tipi, degisken_adi, stil)

İf Else Yapısı:

    if (kosul)
    BEGIN
    ifadeler
    END
    else
    BEGIN
    ifadeler
    END

Case – When Yapısı:

    CASE değer
    WHEN değer THEN işlem
    WHEN değer THEN işlem
    ELSE işlem
    END

While Döngüsü:

    WHILE şart
    BEGIN
    Tekrarlanması gereken kodlar
    END

Try – Catch Yapısı:

    BEGIN TRY
    –SQL Kodlar
    END TRY

    BEGIN CATCH
    –SQL Kodlar
    END CATCH

Hata Yakalama:

    select * from sys.sysmessages where error = error_number

Hatanın detaylarını alma:

    print(‘Hata mesajı ‘ + CAST(ERROR_NUMBER() as varchar(50)))

RAISERROR:

    RAISERROR (‘mesaj’, seviyesi, durum)

Stored Procedure Oluşturma:

    CREATE PROC prosedür_adı
    AS
    T-SQL ifadeleri

Stored Procedure Çağırma:

    EXECUTE prosedür_adı

Scalar UDF:

    CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
    RETURNS Fonksiyonun_değerinin_tipi
    AS
    BEGIN
    Fonksiyonun işlevini programlayan satırlar
    RETURN Fonksiyonun_değeri
    END

Inline Table Value UDF:

    CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
    RETURNS table
    AS
    RETURN (
    Bir select deyimi )

Multi Statement Table Value UDF:

    CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
    RETURNS @Tablo_adı TABLE(Tablonun tanımı)
    AS
    BEGIN
    @Tablo_adı isimli tabloyu oluşturan satırlar
    RETURN
    END

Transaction:

    begin try

    begin tran
    –sql ifadeleri
    commit tran

    end try

    begin catch

    rollback
    –sql ifadeleri
    end catch

Trigger:

    CREATE TRIGGER trigger_adi
    ON tablo_adi
    AFTER veya INSTEAD OF (INSERT veya UPDATE veya DELETE)
    AS
    Sql ifadeler

Trigger enable/disable yapmak:

    disable trigger trigger_adı On tablo_adı
    enable trigger trigger_adı On tablo_adı

Index:

    CREATE [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] INDEX isim ON tablo ( { kolon | ( ifade ) }

Full Backup:

    Backup database veritabani_adi
    to disk =’dosya yolu’
    with description=’Açıklaması’,
    name =’veritabani_adi’

Differential Backup:

    Backup database veritabani_adi
    to disk =’dosya yolu’
    with description=’Açıklaması’,
    name =’veritabani_adi’
    differential

Backup İçeriğini Görme:

    restore headeronly
    from disk=’dosya yolu’

Restore Backup:

    restore database veritabani_adi
    from disk=’dosya yolu’
    with file=1,
    norecovery

    restore database veritabani_adi
    from disk=’dosya yolu’
    with file=2

Oppss! Hiç yorum yapılmamış!
İlk yorumu neden sen yapmıyorsun?

YORUM YAP

İsim:
Email:
Site:
Yorum: