logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 02-21-2024
Saat: 12:44

Tıklaindir

Dosya Arşivi
Site Map Contacts anasayfa
You are here: Home » Eğitim » 10. Sınıf Tarih Kitabı Ekoyay Yayınları
yazarYazar: Admin | tarihTarih: 6 Şubat 2017 / 20:48 | etiketEtiketler:

2015-2016 yılından itibaren okullarda kullanılan 10. Sınıf Ekoyay Yayınları Tarih Kitabını linkten indirebilirsiniz. Bu kitap 5 yıl boyunca geçerli olacaktır.

İndireceğiniz dosya kullandığınız ders çalışma kitabının pdf formatıdır.

http://bc.vc/c7ccFjb

İÇİNDEKİLER

1 KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU14
1 XIV YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA’NIN GENEL DURUMU 14
a) Yakın Doğu 15
b) Anadolu 16
c) Balkanlar ve Avrupa 17
2 YENİ BİR DEVLET DOĞUYOR17
a) Kayı Boyu’nun Anadolu’ya Gelişi 17
b) Beylikten Devlete18
c) Fetih Hareketlerinin Başlaması 19
3 BALKANLARDA YAPILAN FETİHLER22
4 ANADOLU’DA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI 28
a) I Murat Dönemindeki Faaliyetler28
b) Yıldırım Bayezit Dönemindeki Faaliyetler 28
5 ANKARA SAVAŞI VE FETRET DÖNEMİ (1402-1413) 29
a) Ankara Savaşı (1402)29
b) Fetret Dönemi (1402-1413) 31
6 ANADOLU’DA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİN YENİDEN SAĞLANMASI 32
a) I Mehmet (Çelebi) Dönemi Faaliyetleri 32
b) II Murat Dönemi Faaliyetleri 32
7 BALKANLARDAKİ TÜRK HÂKİMİYETİNİN YENİDEN SAĞLANMASI32
a) I Mehmet Dönemi Faaliyetleri 32
b) II Murat Dönemi Faaliyetleri 33
2 KONU: OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI35
1 OSMANLI DEVLET ANLAYIŞININ ESASLARI35
2 MERKEZ TEŞKİLATI  37
3 OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI 38
a) Kapıkulu Askerleri 38
b) Eyalet Askerleri 49
c) Deniz Kuvvetleri (Donanma) 40
4 OSMANLIDA EKONOMİK HAYAT41
a) Üretim 41
b) Ticaret 42
PROJE ÖDEVİ44
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 45
İÇİNDEKİLER
TANITIM ŞEMASI 11
1 ÜN‹TE: BEYL‹KTEN DEVLETE (1300-1453)
7
1 KONU: İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH DÖNEMİ 48
1 İSTANBUL’UN FETHİ 48
2 FATİH DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI52
3 FATİH’İN ÖLÜMÜNDEN SONRA YAŞANAN GELİŞMELER 54
2 KONU: OSMANLIDA YÖNETİM, ASKERÎ TEŞKİLAT VE EĞİTİM 55
1 OSMANLI YÖNETİM YAPISI 55
a) Merkezî Yönetim 55
b) Taşra Yönetimi 59
2 OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI 60
3 OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ63
a) Yaygın Eğitim Kurumları 64
b) Örgün Eğitim Kurumları 64
3 KONU: AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER66
1 AVRUPA’DAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER 66
2 COĞRAFİ KEŞİFLER 67
3 RÖNESANS69
4 KONU: I SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ 70
1 I SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI (1512-1520) 70
a) Osmanlı-Safevi İlişkileri ve Çaldıran Savaşı (1514) 71
b) Osmanlı-Memluk İlişkileri 71
5 KONU: OSMANLI EKONOMİSİ VE TOPLUM YAPISI 72
1 OSMANLI EKONOMİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER 73
2 OSMANLI TOPLUM YAPISI 75
3 OSMANLIDA GÜNLÜK YAŞAM77
4 OSMANLIDA VAKIF SİSTEMİ 78
6 KONU: I SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ 79
1 BATI’DAKİ GELİŞMELER81
2 DENİZLERDEKİ GELİŞMELER 83
3 DOĞU’DAKİ GELİŞMELER 85
4 II SELİM VE III MURAT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 85
7 KONU: OSMANLIDA HUKUK, BİLİM VE SANAT ALANLARINDAKİ GELİŞMELER 87
1 OSMANLI HUKUK SİSTEMİ 87
2 BİLİMSEL ALANDAKİ GELİŞMELER 89
3 KÜLTÜREL ALANDAKİ GELİŞMELER 90
8 KONU: AVRUPA’DA REFORM HAREKETLERİ 94
PROJE ÖDEVİ96
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 97
2 ÜN‹TE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
8
1 KONU: XVII YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 100
1 XVII YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA’NIN GENEL DURUMU 100
a) Asya100
b) Avrupa 101
2 XVII YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU 101
a) Ekber ve Erşet Sisteminin Merkezî Yönetime Etkileri 101
b) Yeniçeri Ocağı ve Tımar Sisteminin Bozulmasının Osmanlı Devleti’ne Etkileri102
c) Osmanlı-Avusturya Savaşları103
ç) Osmanlı-İran Savaşları 103
d) İç İsyanlar 104
e) Avrupa’da Meydana Gelen Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri 105
2 KONU: XVII YÜZYILDA ISLAHAT HAREKETLERİ 107
1 II OSMAN DÖNEMİ 108
a) II Osman Dönemi Siyasi Olayları 108
b) II Osman Dönemi Islahatları 108
2 IV MURAT DÖNEMİ109
a) IV Murat Dönemi Siyasi Olayları 109
b) IV Murat Dönemi Islahatları 110
c) Tımardan İltizama 111
3 KONU: XVII YÜZYILDA AVRUPA’DAKİ SİYASİ VE BİLİMSEL GELİŞMELER 112
4 KONU: IV MEHMET DÖNEMİ (1648-1688)113
1 IV MEHMET DÖNEMİ ISLAHATLARI 114
2 IV MEHMET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 116
5 KONU: XVII YÜZYILDA BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT ALANLARINDAKİ GELİŞMELER 120
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 123
3 ÜN‹TE: ARAYIŞ YILLARI (XVII YÜZYIL)
4 ÜN‹TE: AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII YÜZYIL)
1 KONU: XVIII YÜZYILDA OSMANLIDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ 126
XVIII YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL POLİTİKASI 126
2 KONU: III AHMET DÖNEMİ 128
1 III AHMET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 128
2 III AHMET DÖNEMİ ISLAHATLARI 130
3 KONU: AVRUPA’DA AYDINLANMA ÇAĞI VE SANAYİ İNKILABI 133
1 AVRUPA’DA BİLİMSEL VE TEKNİK ALANLARDAKİ GELİŞMELER 133
2 AVRUPA’DA SANAYİ İNKILABI 134
3 AVRUPA’NIN SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ 136
4 KONU: XVIII YÜZYILDA OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ137
RUSYA’NIN YAYILMACI POLİTİKASI 137
a) 1736-1739 Savaşları ve Belgrad Antlaşması138
b) 1768-1774 Savaşları ve Küçük Kaynarca Antlaşması139
9
5 KONU: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 141
1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI 141
2 FRANSIZ İHTİLALİ (1789) 143
a) Fransız İhtilali’nin Sebepleri 143
b) Fransız İhtilali’nin Başlaması ve Yayılması 143
c) Fransız İhtilali’nin Sonuçları 144
6 KONU: III SELİM DÖNEMİ VE NİZAMICEDİT 145
III SELİM DÖNEMİ (1789-1807) 145
a) Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya Savaşları 146
b) III Selim Dönemi Islahatları 146
c) Fransa’nın Mısır’ı İşgali ve Osmanlı-Fransa Savaşı (1798-1801) 148
7 KONU: XVIII YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ149
1 XVIII YÜZYILDA MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ DEĞİŞMELER149
2 XVIII YÜZYILDA TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ DEĞİŞMELER 150
3 XVIII YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ 151
a) XVIII Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri 151
b) XVIII Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri 152
PERFORMANS GÖREVİ153
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 154
5 ÜN‹TE: EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
1 KONU: II MAHMUT DÖNEMİ 158
1 XIX YÜZYIL BAŞLARINDA AVRUPA’DAKİ DEVLETLERİN GENEL DURUMU 158
2 II MAHMUT VE AYANLAR160
3 II MAHMUT DÖNEMİNDE ISLAHATLAR 161
a) Askerî Alanda Yapılan Islahatlar 161
b) Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar 162
4 II MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI163
a) Milliyetçilik Hareketleri 163
b) Sırp İsyanı 164
c) Yunan İsyanı 165
ç) Sözde Pontus İddiaları ve Gerçekler 167
5 XIX YÜZYILDA AVRUPALI DEVLETLERİN OSMANLI POLİTİKALARI168
6 MISIR VE BOĞAZLAR SORUNU 170
a) Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı 170
b) Boğazlar Sorunu 172
7 SANAYİ İNKILABI’NIN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİSİ 172
2 KONU: TANZİMAT DÖNEMİ 174
1 TANZİMAT FERMANI (3 KASIM 1839) 174
2 KIRIM SAVAŞI VE PARİS ANTLAŞMASI (1853-1856) 177
3 ISLAHAT FERMANI (1856) 179
4 SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİ (1861-1876) 180
10
3 KONU: OSMANLI DEVLETİ’NDE ANAYASAL DÖNEM 181
1 I MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1876-1878) 181
a) Kanunuesasi’nin Kabulü 181
b) Osmanlı Parlamentosunun Açılması 182
2 II ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 184
a) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) 184
b) Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 187
c) Kıbrıs’ın İngilizler Tarafından İşgali 188
ç) Tunus’un Fransızlar Tarafından İşgali 188
d) Mısır’ın İngiltere Tarafından İşgali 188
3 II MEŞRUTİYET DÖNEMİ 189
a) II Meşrutiyetin İlanı (24 Temmuz 1908) 189
b) 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) 190
4 DAĞILMAYI ÖNLEME ÇABALARI191
5 OSMANLI-ALMANYA YAKINLAŞMASI192
4 KONU: XIX YÜZYILDA OSMANLI KÜLTÜR HAYATI 193
1 OSMANLI TOPLUM YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER 193
2 BASIN-YAYIN HAYATINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 195
3 EĞİTİM ALANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER 196
4 KÜLTÜR, SANAT VE MİMARİDEKİ GELİŞMELER 198
5 KONU: XX YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ (DAĞILMA SÜRECİ) 200
1 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) 200
2 BALKAN SAVAŞLARI 201
a) I Balkan Savaşı (1912-1913)201
b) II Balkan Savaşı (1913) 202
3 I DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 203
a) Savaşın Nedenleri 203
b) Savaşın Başlaması ve Yayılması 204
c) Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler204
ç) I Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi211
PROJE ÖNEMİ 212
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 213
CEVAP ANAHTARI 216
KRONOLOJ‹ 217
SÖZLÜK 218
KAYNAKÇA 225
GÖRSEL KAYNAKÇA 226
TÜRKİYE HARİTASI 229
TÜRK DÜNYASI HARİTASI 230

Oppss! Hiç yorum yapılmamış!
İlk yorumu neden sen yapmıyorsun?

YORUM YAP

İsim:
Email:
Site:
Yorum: